سرزمین آی تی سرزمین آی تی .

سرزمین آی تی

پاورپوینت فضای خدماتی پشتیبانی هتل


برچسب: پاورپوینت فضای خدماتی پشتیبانی هتل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۴۹:۳۴ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت حقوق بازرگانی (بورس)


برچسب: پاورپوینت حقوق بازرگانی (بورس)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۴۷:۲۷ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS


برچسب: مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۴۲:۱۵ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

مقیاس فشار زاهای شغلی واحد صنعتی (صفارزاده، 1377)برچسب: مقیاس فشار زاهای شغلی واحد صنعتی (صفارزاده، 1377)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۴۰:۰۳ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)برچسب: پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۷:۳۱ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

مقیاس کنترل شخصی PCSبرچسب: مقیاس کنترل شخصی PCS،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۳:۰۲ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985)


برچسب: پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۲۹:۴۳ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)


برچسب: پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۲۷:۰۵ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان (دوالساندرو و بورتون، 2006)


برچسب: پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان (دوالساندرو و بورتون، 2006)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۲۴:۴۲ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ ، و ﻟـﺪ ، 1982)


برچسب: مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ ، و ﻟـﺪ ، 1982)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۲۲:۱۷ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)